Privacy Policy

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedankt voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de basis verordening gegevensbescherming (DSGVO) is JM Nature GmbH, Adalbert-Stifter-Str. 15, 34246 Vellmar, Duitsland, tel .: +49 (0) 561-87088592, fax: +49 (0) 561-8202905, e-mail: marcus@jmnature.com. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

1.3 Om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of inlichtingen aan de verantwoordelijke persoon) gebruikt deze website een SSL resp. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de tekenreeks “https: //” en het slotpictogram in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te tonen:

 •                      Onze bezochte website
 •                      Datum en tijd op het moment van toegang
 •                      Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 •                      Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 •                      Gebruikte browser
 •                      Besturingssysteem gebruikt
 •                      Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina’s. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze gelieerde onderneming (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze individuele gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door het opslaan van instellingen (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonlijke cookies ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO voor het beschermen van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

We kunnen samenwerken met advertentiepartners om ons te helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiertoe worden in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen is verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. Via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier is te vinden op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het tot stand brengen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw contactpersoon is gericht op het sluiten van een contract, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, dit is het geval als kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de kwestie in kwestie uiteindelijk wordt verduidelijkt en op voorwaarde dat er geen wettelijke vereisten voor opslag in conflict zijn.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor de uitvoering van het contract

Volgens artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, persoonlijke gegevens zullen verder worden verzameld en verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt met het oog op het sluiten van een contract of het openen van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht op het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt voor de uitvoering van het contract. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen en verwijderd na het verstrijken van deze perioden, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan ​​gebruik van verdere gegevens door onze kant welke wij u hieronder zullen informeren.

6) Gegevensverwerking voor orderverwerking

6.1 De door ons verzamelde persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan het transportbedrijf in opdracht van de levering binnen de reikwijdte van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. We zullen uw betalingsgegevens doorgeven aan de opdrachtbank als onderdeel van het betalingsproces, als dit nodig is voor het betalingsproces. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen we u hieronder expliciet informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO.

6.2 Overdracht van persoonlijke gegevens aan lijndienstverleners

– DHL
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn), zullen wij uw e-mailadres verstrekken overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. een DSGVO vóór levering van de goederen met als doel een leverdatum of een kennisgeving van levering aan DHL te coördineren, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders zullen we voorzien in het doel van service in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar DHL. Doorgeven is slechts voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is een eerdere overeenkomst van de leveringsdatum met DHL of de leveringsaankondiging niet mogelijk.
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst tegen de hierboven genoemde persoon of tegen de transportdienstverlener DHL.

6.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdienstaanbieders)

– Paypal
Voor betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “termijnbetaling” via PayPal, zullen wij uw betalingsgegevens overmaken naar PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”), ga verder. De openbaarmaking wordt gedaan in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces.
PayPal reserveert zichzelf voor de betaalmethodes creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “afbetaling” via PayPal voor het uitvoeren van een kredietcontrole. Indien nodig worden uw betalingsgegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van hun solvabiliteit voor kredietbureaus aangenomen. Het resultaat van de kredietcontrole van de statistische kans op wanbetaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de voorziening van de respectieve betaalmethode. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de credit rating, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, onder andere aan de gebruikte kredietinformatiebureaus, raadpleegt u het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als dit nodig is voor de contractuele betaling.
– Stripe
Als u kiest voor een betaalmethode aangeboden door de betalingsdienstaanbieder “Stripe”, zal de betaling worden verwerkt via Stripe Payments Europe Ltd, C / O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, waarnaar wij uw betaling zullen overmaken als onderdeel van de Naast de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, mogelijk creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. b Geef DSGVO door. De openbaarmaking van uw gegevens is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van de betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Ga naar het volgende internetadres voor meer informatie over Stripe-privacy: https://stripe.com/en/privacy#translation.

7) Gebruik van sociale media: video’s

Youtube-video’s gebruiken

Deze site maakt gebruik van de Embedding-functie van YouTube om video’s weer te geven en af ​​te spelen van “YouTube”, eigendom van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Hier wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, die volgens de provider informatieopslag van gebruikersinformatie alleen bij het afspelen van de / de video in beweging is. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video’s begint, maakt de provider “Youtube” gebruik van cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de aanwijzingen van “YouTube” worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je je profiel op YouTube niet wilt koppelen, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Volgens artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG is een dergelijke evaluatie gebaseerd op de rechtmatige belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of op maat gemaakt ontwerp van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet worden doorverwezen naar YouTube om ze te gebruiken.

Ongeacht het afspelen van de ingesloten video, maakt het elke keer dat u deze website bezoekt verbinding met het Google Netwerk “DoubleClick”, wat kan leiden tot verdere gegevensverwerking zonder invloed van ons te hebben.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube” het privacybeleid van de provider op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy

8) Online marketing

Gebruik van Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma van Google AdWords en, als onderdeel van Google AdWords, conversies bij Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een ​​eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geleverde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van onze legitieme interesse in een gericht reclamepleister. Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Ga naar het volgende internetadres voor meer informatie over het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

U kunt cookiekoekjes permanent deactiveren door ze te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende koppeling:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet worden gebruikt of slechts een beperkt nut hebben als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

9) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

– Google Universal Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp ()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inperking en uitsluit van een directe persoonlijke referentie. De extensie zal uw IP-adres vooraf inkorten door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO gebaseerd op onze legitieme interesse in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden via de volgende link en installeer:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-outcookie in te stellen waardoor Google Analytics in de toekomst deze website niet kan bezoeken (deze opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, u moet opnieuw op deze link klikken):   Schakel Google Analytics uit
Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.
Deze site maakt ook gebruik van Google Analytics voor cross-device analyse van bezoekersverkeer via een gebruikers-ID. Wanneer een pagina voor het eerst wordt geopend, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en geanonimiseerde ID toegewezen die op verschillende apparaten wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies aan een enkele gebruiker toe te wijzen. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en verzendt deze niet naar Google.
Het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID kan op elk moment worden tegengesproken met ingang voor de toekomst. Om dit te doen, moet u Google Analytics uitschakelen op elk systeem dat u gebruikt, zoals een andere browser of uw mobiele apparaat.
U kunt zich afmelden via een Google-browserinvoegtoepassing (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-outcookie in te stellen waardoor Google Analytics in de toekomst deze website niet kan bezoeken (deze opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, u moet opnieuw op deze link klikken):  
Schakel Google Analytics uit

Meer informatie over Universal Analytics is hier te vinden: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

10) Retargeting / remarketing / verwijzingsadvertenties

Facebook Custom Audience op het pixelproces
Deze website maakt gebruik van de “Facebook Pixel” van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook”). In het geval van uitdrukkelijke toestemming kan dit het gedrag van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces is ontworpen om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en kan mogelijk helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertentie-inspanningen.
De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus geef ons geen conclusies over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken, volgens de richtlijn voor het gebruik van Facebook-gegevens (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen inschakelen om advertenties op Facebook en op Facebook weer te geven. Het kan ook worden opgeslagen voor deze doeleinden, een cookie op uw computer.Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van de uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. een GDPR.
Een toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden aangegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om je voogd om toestemming te vragen.
Facebook Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.
Om het gebruik van cookies op uw computer te deactiveren, kunt u uw internetbrowser instellen zodat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt ook het gebruik van cookies van derden zoals Facebook op de website van Digital Advertising Alliance uitschakelen: https://www.aboutads.info/choices/

Facebook Pixel Opt-Out

Remarketing van Google AdWords
Onze website maakt gebruik van de functies van remarketing van Google AdWords om te adverteren voor deze site in de zoekresultaten van Google, evenals websites van derden. Provider is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google stelt hiervoor een cookie in de browser van uw apparaat in, waarmee op interesses gebaseerd adverteren automatisch wordt ingeschakeld met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang om onze website optimaal te vermarkten in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Verdere verwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat de internet- en app-browsinggeschiedenis van Google wordt gekoppeld aan hun Google-account en dat de informatie van hun Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren die zij op internet bekijken , In dit geval, wanneer u inlogt bij Google tijdens het paginabezoek van onze website, gebruikt Google uw gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Hiervoor koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te maken.
U kunt de instelling van cookie-cookies permanent uitschakelen door de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
U kunt ook de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info bezoeken voor informatie over het instellen van cookies en het instellen van instellingen. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.
Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd .
Verdere informatie en het privacybeleid met betrekking tot advertenties en Google kunnen hier worden bekeken:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

11) Gereedschappen en Diversen

11.1 Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land) kaarten voor het visueel weergeven van geografische informatie. Het gebruik van deze service zal u onze locatie tonen en uw aankomst vergemakkelijken.

Zodra u de subpagina’s bezoekt waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 (1) lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google in de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-sites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om deze profielen te gebruiken.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Als u het niet eens bent met de toekomstige overdracht van uw gegevens naar Google wanneer u Google Maps gebruikt, kunt u de webservice Google Maps ook volledig uitschakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en de kaartweergave op deze website kunnen niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden bekeken op https://www.google.com/intl/en/policies/terms/regional.html en de aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl /de_US/help/terms_maps.html
Ga voor meer informatie over privacy met betrekking tot het gebruik van Google Maps naar het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

11.2 Google-weblettertypen

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die worden aangeboden door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) voor een consistente presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van de browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 •                      . Recht onder artikel 15 DSGVO: Ze hebben in het bijzonder het recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens verwerken doeleinden, de categorieën persoonsgegevens verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan uw gegevens wie is geopenbaard of gepland houdbaarheid of de criteria voor de bepaling van de geldigheidsduur, het bestaan ​​van een recht te corrigeren, te verwijderen of de verwerking object met de verwerking te beperken, klacht bij een regelgevende instantie, de bron van uw informatie als het niet door ons verzameld van u, de bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie over de betrokken logica en je ik scope in kwestie en het gewenste effect van een dergelijke verwerking, evenals uw recht op informatie, die garanties in overeenstemming met art. 46 DSGVO als gerouteerd gegevens in derde landen;
 •                      Recht op correctie volgens artikel 16 AVG: u hebt het recht om onjuiste gegevens over u onmiddellijk te corrigeren en / of uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen, in te vullen;
 •                      Recht op annulering volgens artikel 17 DSGVO: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen als aan de vereisten van artikel 17 (1) AVR wordt voldaan. Dit recht is echter niet van toepassing, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechten;
 •                      Recht op een beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 DSGVO. Je moet de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens zo lang te eisen als de betwiste u correctie van uw gegevens zullen worden gecontroleerd wanneer u een verwijdering van uw gegevens te weigeren als gevolg van onjuiste verwerking van gegevens en in plaats daarvan de juiste het beperken van de verwerking van uw gegevens verzoeken, als u uw gegevens voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte nadat we niet meer nodig hebben of dat de gegevens over het doel van het bereiken nodig als u een bezwaar op grond van uw specifieke situatie hebben ingediend, terwijl het nog niet zeker of onze legitieme Redenen overheersen;
 •                      Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: als u het recht heeft de verwerking te rectificeren, te verwijderen of te beperken tot de verantwoordelijke persoon, is hij / zij verplicht om de gegevens of alle ontvangers die openbaar zijn gemaakt, te corrigeren of te verwijderen Kennisgeven van beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U hebt het recht op informatie over deze ontvangers.
 •                      . Recht op de draagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20 DSGVO: U hebt op een gestructureerde, consistente en maschinenlesebaren formaat op te halen of om de overdracht te vragen naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is, het recht om uw persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt;
 •                      Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7 par. 3 DSGVO: U hebt het recht om toestemming te herroepen zodra deze eenmaal is gegeven in de verwerking van gegevens met effect voor de toekomst. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover de verdere verwerking niet gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor de verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping;
 •                      Recht van beroep op grond van artikel 77 DSGVO Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO Integendeel, je hebt -. Onverminderd eventuele andere administratieve of juridische procedure; – het recht van beroep bij een regelgevende instantie, met name in de lidstaat van uw locatie, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

12.2 OPZETRECHT

ALS WE IN EEN BELANG VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Door onze zwaarwichtig belang IN PROCES, U HET RECHT OP EEN TERM, om redenen die voortvloeien uit het getoonde situatie TEGEN DE VERWERKING CONFLICT MET werking voor de toekomst beroep.
MAAK het gebruiksrecht, we stoppen met het verwerken van de gegevens data. Finishing BLIJFT MAAR dat gereserveerd is tijdens WE VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor verwerking hun interesses, fundamentele rechten en vrijheden van wegen of indien de verwerking van de handhaving, de uitoefening of de verdediging van juridische claims DIENT bewijzen.

Zijn uw persoonsgegevens die worden verwerkt door ons aan Mail Direct GEBRUIK VAN HET RECHT, TE ALLEN TIJDE TEGEN verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen KLAAR IN DE ZIN VAN dergelijke reclame beroep. U KUNT OPPOSITIE zoals hierboven beschreven uit te oefenen.

GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

13) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na de deadline worden de corresponderende gegevens routinematig verwijderd, als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren en / of van onze kant bestaat er geen rechtmatig belang bij de heropslag.